Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden
Megaton Oudenaarde

Megaton Oudenaarde

Megaton Oudenaarde is gespecialiseerd in de productie van trappen en kokers en prefab op maat.
0
m² productiehal
0
liftkokerbekistingen
0
elementen tot 40 ton

Duurzaamheid

Wij geloven in een duurzame toekomst voor iedereen. Het is essentieel voor de veerkracht en waarde van de Willy Naessens Group op lange termijn. Daarom hebben we onze ESG-strategie en duurzaamheidsfocus aangescherpt om de pioniers van onze sector te blijven.

Onze ESG-aanpak

Onze producten

Jobs

Benieuwd naar onze openstaande jobs?

Bij Megaton zoeken we heel wat nieuwe, gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Mensen die goesting hebben om samen de handen uit de mouwen te steken.
Ontdek ze hier

Over ons

Medio 2012 is de prefab afdeling van de Willy Naessens Group uitgebreid met een tweede Megaton-vestiging. Deze gloednieuwe en uiterst moderne productiefaciliteit situeert zich op de industriezone de Coupure te Oudenaarde. Naast prefabbetontrappen, produceert Megaton Oudenaarde ook speciale elementen, waarbij het accent vooral ligt op de productie van trappenkokers en liftschachten. Door aanzienlijke capaciteit van deze fabriek en de grootte van de elementen (4,5 m x 9,5 m) kan de bouwtijd van trap-en liftkernen op de werf aanzienlijk verkort worden. Deze bouwmethode is toepasbaar in industriële maar ook in residentiële en openbare gebouwen. De eerste 5.000 m² van deze nieuwbouw is reeds volledig operationeel. De nieuwe productiehal is opgetrokken op een terrein van 70.000 m² waardoor verdere expansie niet uitgesloten blijft. De producten hebben als afzetgebied de Belgische, Luxemburgse, Nederlandse en Franse markt.

Download hier

Megaton gaat voor CSC-certificaat

Het CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) is een internationale richtlijn voor het maatschappelijk verantwoord produceren van cement, aggregaten en beton.

Door het halen van dit certificaat versterkt Megaton zijn reputatie als betrouwbare en veilige werkgever en onderscheiden ze zich ten opzichte van de andere spelers in de sector. Het certificaat bevestigt onder andere dat wordt voldaan aan de lokale wet- en regelgeving, veiligheid- en gezondheidsvoorschriften en dat de kwaliteit van de producten en diensten worden gemonitord en continu worden verbeterd. Met dit certificaat draagt Megaton bij aan het behouden van de integriteit van het bedrijf en de goede relatie met de stakeholders.

Beleid om nationale of internationaal belangrijke sites te vermijden

Als onderneming wil Megaton zich houden aan de hoogste normen van integriteit en verantwoordelijkheid. Megaton erkent dat het vermijden van nationale of internationaal belangrijke sites van groot belang is om te voorkomen dat ze bijdragen aan conflicten of onethisch gedrag.

Klimaatbeleid

Als onderneming is Megaton zich bewust van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt en willen ze hun steentje bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (GHG). Megaton draagt bij tot de doelstelling van de Group om zijn CO2-uitstoot met 2,5% per jaar te verminderen.

  • Meting: Megaton zal regelmatig de uitstoot van GHG meten en bijhouden om te bepalen hoeveel GHG ze uitstoten en waar deze uitstoot plaatsvindt.
  • Rapportage: Megaton zal de uitstoot van GHG jaarlijks rapporteren en deze informatie publiek beschikbaar maken zodat de stakeholders op de hoogte zijn van onze inspanningen om de uitstoot van GHG te verminderen.
  • Reductie: Megaton zal doelen stellen om de uitstoot van GHG te reduceren en zal maatregelen treffen om deze doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van energie-efficiënte technologieën, het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het investeren in hernieuwbare energiebronnen.
  • Monitoring: Megaton zal zijn inspanningen om de uitstoot van GHG te reduceren regelmatig monitoren en bijstellen indien nodig om ervoor te zorgen dat ze deze doelen behalen.

Megaton is ervan overtuigd dat het naleven van dit beleid zal bijdragen aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het behouden van een duurzame toekomst voor ons allen.